Årsmøtet 2015

Årsmøtet ble avholdt 19. februar i Restauranten i Samfunnshuset. Det var xx personer som møtte opp.

Hele styret tok gjenvalg da årsmøtet ble avholdt 19. februar.  I tillegg kom Stig Are Jakobsen inn for Allan Flakstad som trakk seg fra styret våren 2014. Espen Scmitz erstatter Rebecca Jørgensen som varamedlem.

 


 

Årsmelding for 2014 finner du Årsberetning

Regnskapet er et eget dokument, det finner du Regnskap

Revisjonsrapporten er også et eget dokument som du finner Revisorrapport