Penger til utstyr

Barne og unges kommunestyre (BUK) bevilget kr 10.000 til kjøp av utstyr til Revet. Sammen med Frivillighetssentralen fikk vi kr 5.000 til fotballaktivitet for beboerne på Senjagården. Det var kr 70.000 til fordeling. Tildelingen finner du her