Ishavskraftfondet

Vi har fått kr 20.000 fra Ishavskraftfondet til utstyrsbanken. I begrunnelsen for tildelingen står det:

«Gibostad IF er en klubb som tar ansvar i eget lokalmiljø og ønsker å tilrettelegge slik at det blir enklere og billigere å være med i idretten. Gjennom en utstyrsbank kan alle få prøve aktivitetene uten å måtte kjøpe inn dyrt utstyr, skoler og asylmottak kan gi et tilbud til alle og familier med dårlig råd kan låne fremfor å kjøpe.»