Saksliste til ekstraordinært årsmøte

SAKSLISTE

  1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt to personer til å underskrive protokollen
  4. Innmelding i Troms skikrets
  5. Opptak av lån