Årsmøte

Avholdes torsdag 18.02.16 kl 18.30 på Gibostad samfunnshus

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 03.02.16