Kommunalt tilskudd

Lenvik kommune har bevilget kr 50.000 til tråkkemaskinen vår. I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a:

«Skiløyper er et viktig bidrag for befolkningens mulighet til å benytte seg av naturen som rekreasjon, samt et viktig ledd i Lenvik kommunes folkehelsesatsing.

Frivillighetens bidrag er viktige og understøttende til offentlige planer og tiltak, og det er derfor viktig å understøtte gode initiativer fra frivilligheten.»

Vi retter en stor takk til Lenvik kommune for bidraget.