Kronerulling tråkkemaskin

Gibostads befolkning støtter opp om kjøpet av ny tråkkemaskin. Til nå har vi passert kr 25.000. Stor takk til alle bidragsytere.

Vi får mange positive tilbakemeldinger på flotte skiløyper.

Ønsker du å bidra økonomisk kan du overføre ønsket beløp til vår konto 4776 63 79 644. Alle bidrag er betydningsfulle.