Midler til tiltak for barn i mottak

UDI har gitt tilsagn om kr 40.000 til svømmeopplæring og kr 247.000 til fotballprosjektet. Begge tiltak er for beboerne på Gibostad mottak.

Tidligere i år har Lenvik idrettsråd bevilget kr 15.000 og Norges idrettsforbund bevilget kr 10.000 til fotballprosjektet.

Vi ser frem til en spennende og aktiv sesong.