Årsmøte

Årsmøte avholdes onsdag 14. februar kl 19.00 på Gibostad samfunnshus – restauranten. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 01. februar