Nordlys Plussfond

Vi har fått kr 13.000 fra Nordlys Plussfond. Pengene skal benyttes til innkjøp av utstyr til utstyrsbanken. Vi takker for bidraget. Oversikten over fordelingen finner du her: https://www.nordlys.no/nordlys-plussfondet/nordlys/frivillighet/disse-far-utdelt-300-000-kroner-av-nordlys/s/5-34-818643