Medlemskontingent og treningsavgift

For at Gibostad IF skal ha livets rett må vi ha medlemmer. Alle medlemmer betaler kontingent for å støtte opp om vår virksomhet. Som medlem i Gibostad IF kan du delta i organisert aktivitet i regi av klubb eller krets.  Om du spiller fotball uten godkjent medlemskap kan klubben bli bøtelagt og laget diskvalifisert.

Treningsavgift går til innkjøp av nødvendig utstyr som fotballer, medisinkofferter, drakter.

Det er enda noen som ikke har betalt treningsavgift (fotball) og/eller medlemskontingent for 2018. Har du ikke fått innbetalingsgiro eller er du i tvil om du har betalt kan du ta kontakt med leder Brynjulf Edvardsen tlf 4819 2115 e-post oddnma@online.no

Dersom manglende betaling skyldes økonomiske problemer, er vi åpne for å finne en fornuftig løsning. Vi ønsker å ha flest mulig med lengst mulig.