Årsmøte

Årsmøtet avholdes onsdag 27. februar 2019 kl 19.00 på Gibostad samfunnshus. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15. februar