Samfunnsløftet

Sparebank1 Nord Norge har gjennom Samfunnsløftet bevilget oss kr 50.000 til gapahuk. Vi er svært takknemlig for tildelingen.