Årsmøte

Avholdes torsdag 13.02.20 kl 19.00 på Gibostad samfunnshus.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 31.01.20