Ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i Gibostad IF

                                                                                                               Gibostad, 04.05.2020

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Gibostad IF

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Gibostad IF Årsmøtet avholdes 25 Mai kl 20:00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Skype. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 22.Mai. Send epost til atk13@frisurf.no med navn og e postadresse.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke for pålogging eller telefonnummer som kan ringes for å delta sendes på epost evt sms til alle som er påmeldt.

Saken som skal behandles er låneopptak i forbindelse med bygging av kunstgressbane.

Dersom noen har spørsmål kontakt Alf-tore Kristoffersen atk13@frisurf.no eller Brynjulf Edvardsen oddnma@online.no

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Gibostad IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Sakslista finner du her

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret