Årsmøte

Årsmøte i Gibostad Idrettsforening avholdes torsdag 16.02.23 kl 19.00 på Gibostad samfunnshus. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 30.01.23