Medlemskontingent

Ønsker du å være medlem i Gibostad Idrettsforening, men har ikke fått innbetalingsgiro.  Vi har følgende priser: Familie kr 400, Voksen kr 150. Barn kr 100. Giro finner du en her.

Vårt kontonummer er 4776 63 63 233

Årsmøte

Årsmøtet avholdes mandag 20. februar kl19.00 på Gibostad samfunnshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 05. februar.

Fotballturnering i Midt-Tromshallen

Søndag 13. november inviterte vi til fotballturnering i Midt-Tromshallen. Gibostad mottak stilt to lag. Det samme gjorde Finnsnes IL og IL Pioner. Alle som var i hallen mente dette var et flott tiltak, spesielt fordi alle så på kampene som god trening i en stille tid. Prestisjen var lagt til side noe som gjorde at det var en harmonisk atmosfære i hallen.

Kampene ble ledet av gutter fra mottaket. De deltok på klubbdommerkurs dagen før turnering. Alle som dømte kom godt fra oppgaven.

Vi takker alle som var til stede og bidro til at dette ble en veldig fin opplevelse både for arrangører og deltakere.

» Read more

Dommerkurs

I samarbeid med Troms Fotballkrets gjennomførte vi klubbdommerkurs på Gibostad mottak lørdag 12. november. 12 av beboerne deltok. Kurset var avgjørende for at vi skulle ha dommere til turneringen i Midt-Tromshallen søndag 13. På turneringa fikk kursdeltakerne praktisere det de hadde lært på kurset. Alle dommerne ledet kampene på en god måte.

Takk til Arne Pedersen som holdt kurs på lørdag ettermiddag og var veileder for de nye klubbdommerne på søndag.

» Read more

Sponsor

Vi har i år fått to nye sponsorer på klubbkolleksjonen – Sparebanken Nord-Norge og Jensen Fisk. Alle som har drakter må innom Intersport Finnsnes for å få på de nye logoene. Det er kostnadsfritt å få satt på logoene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SNN og Jensen Fisk er nye sponsorer

Midler til tiltak for barn i mottak

UDI har gitt tilsagn om kr 40.000 til svømmeopplæring og kr 247.000 til fotballprosjektet. Begge tiltak er for beboerne på Gibostad mottak.

Tidligere i år har Lenvik idrettsråd bevilget kr 15.000 og Norges idrettsforbund bevilget kr 10.000 til fotballprosjektet.

Vi ser frem til en spennende og aktiv sesong.

Gibostadløpet

Hele 150 personer valgte å delta på årets Gibostadløp. En stor økning i forhold til tidligere år. Vi hadde også stor internasjonal deltakelse da 8 av beboerne ved Gibostad Mottak deltok. Disse sammen med 33 andre fikk medalje for første gangs deltakelse. Ideelt påskevær og fantastiske løyper gjorde turen til en minnerik opplevelse. Deltakerne skryter av flotte løyper og fine løypetrasèer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En stopp på saftstasjonen

Svømmesesongen er over

Den 15. mars hadde vi siste åpningsdag i bassenget denne sesongen. Siden oppstarten i oktober har 1686 personer løst billett til bassenget. Siden antall åpningsdager varierer fra måned til måned er det tatt et snitt på antall badende pr åpningsdag i de seks månedene bassenget har vært åpent.

Gj.snitt besøkende pr åpningsdag i:
Okt Nov Des Jan Feb Mar
56 45 37 39 39 37
1 2 3 4 5