Grillhytta klar til bruk

I høst har vi satt opp ei grillhytte ved Appelsinsteinen, Den er nå klar til bruk for personer i alle aldre. Du kommer til grillhytta ved å følge stien som går fra renseanlegget ved Shell til Demninga. En ypperlig familietur for store og små.

Tiltaket er blitt realisert med deltakelse fra Senja videregående skole, dugnadsinnsats og økonomisk støtte fra Samfunnsløftet, Sparebanken Nord-Norge. En stor takk til alle bidragsytere.

Vi håper grillhytta blir flittig brukt hele året og oppfordrer alle brukere til å ta godt vare på den.

Kanskje lager vi et arrangement for å markere åpningen.

God tur.

Sandvolleyballbaner

Det har den siste uka pågått et omfattende arbeid med å oppgradere sandvolleyballbanene i Idrettsparken på Gibostad. Det er nå tre baner tilgjengelig for alle som ønsker å spille sandvolleyball

Klargjøring av banene er i gang
Det er kjørt inn store mengder sand

Fotballen på Senja

Troms Fotballkrets, Tromsø IL og FK Senja har dratt i gang prosjektet «Fotballen på Senja» for å få opp aktiviteten i aldersbestemte klasser. Startskuddet gikk i Idrettsparken på Gibostad sist uke. Da var alle elvene på Gibostad skole deltakere i ei fotballøkt ledet at TIL trenerutvikler Truls Jensen. Med seg hadde han trenere fra TIL, FK Senja og Norges Fotballforbund. -Økta på Gibostad var skikkelig inspirerende og en nydelig start på prosjektet, sier Truls Jensen.

Truls Jensen instruerer elevene på ungdomstrinnet

Støtte tråkkemaskingarasje

Vi har startet arbeidet med å få bygget en garasje til tråkkemaskinen. Planen er å starte byggingen i løpet av 2021, SalMar Settefisk AS https://www.salmar.no/ har bidratt med kr 50.000 til garasjen. Vi takker for støtten.

Tilskudd sandvolleyball

I løpet av kort tid starter vi byggingen av den tredje sandvololeyballbanen i Idrettsparken. Samtidig skal hele anlegget oppgraderes.. 8. og 9. juli arrangeres det sandvolleyballskole for ungdom. 10. (og 11.) juli er det klart for sandvolleyballturnering for voksne. I forbindelse med disse to tiltakene har vi så langt mottatt støtte fra Akvafarm https://www.brkarlsen.com/settefisk-og-yngel (to-årig avtale), Senja idrettsråd https://www.senjaidrettsrad.no/ Sparebankstiftelsen DNB/Lokalavisenes søknadsordning https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. og Gibostad Husflidslag. Vi takker for støtten.

Fine forhold og stor aktivitet

Årsmøte

Årsmøtet avholdes torsdag 18. februar 2021 kl 19.00 på restauranten, Gibostad Samfunnshus. Årsberetningen finner du her Under innkomne forslag legges det fram forslag til ny lovnorm. Den finner du her Ta utskrift av dokumentene med på årsmøtet.

Åpning av kunstgressbanen

Banksjef Siri Lund og ordfører Tom Rune Eliseussen åpnet banen, (Foto: Brynjulf Edvardsen)

Lørdag 22. august ble vår nye kunstgressbane offisielt åpnet. Åpningen ble foretatt av banksjef i Sparebank1 Nord-Norge Siri Lund og ordfører i Senja kommune Tom Rune Eliseussen.

Vel 100 personer hadde funnet veien til Idrettsparken for å være med på denne begivenheten. Vi fikk mye godord både for den aktiviteten vi skaper i lokalsamfunnet og for byggingen av nytt anlegg. Også i fremtiden vil vi være en betydelig bidragsyter til aktivitet, trivsel og bolyst.

I åpningskampen møttes Gibostad IF G/J 10 år og IL Vårsol/IL Pioner G 10 år. Det var stor stas å spille på helt nytt kunstgress. Selv om vi inneværende år bare har et lag regner vil med at antall fotballag vil øke de neste årene. Gibostad har stor tilflytting av unge folk.

Det er TP Maskin på Finnsnes som har bygd anlegget. De har gjort et meget tilfredsstillende arbeid. Vi fikk mange gratulasjoner for nytt anlegg og mye positiv omtale for en flott dag i Idrettsparken..

Banksjef Siri Lund, prosjektleder Alf Tore Kristoffersen, leder Brynjulf Edvardsen og ordfører Tom Rune Eliseussen. (Foto: Oddny Asbøl)
Lagene som spilte åpningskampen sammen med sine trenere. (Foto: Brynjulf Edvardsen)
Vi har bygget en 9-er bane med spilleflate på 73 m x 50 m. Det er itillegg markert linjer for 7-er og 5-er bane. (Foto: Brynjulf Edvardsen)

Gibostad Beach Volley Weekend 2020

Søndag 12. juli ble det for første gang arrangert sandvolleyballturnering på Gibostad. Med to baner tilgjengelig tok vi i mot 8 herrelag og 6 mixlag. Værgudene var ikke helt på vår side og sørget underveis for kraftige regnskyll. Dette så ikke ut til å anfekte deltakerne i særlig grad. Både arrangør og deltakere var godt fornøyd med tiltaket og vi satser på at dette kan bli et årvisst arrangement de neste årene. Nedenfor finner du noen bilder fra arrangementet. Alle foto:: Brynjulf Edvardsen

Dagen startet med brukbart vær
Utpå dagen begynte det å regne
Spillerne måtte også stille som dommere og sekretariat
Initiativtaker Alexander Asbøl (til venstre) hadde bror Erlend som medarrangør.
Vinnere i herreklassen ble Elend Asbøl og Erlend Aulie
Vinnere i mixklassen ble Cesilie Josefsen og Cicilie Andersen

Sandvolleyballskole

Lørdag 11. juli gjennomførte vi sandvolleyballskole for aldersgruppa 15-19 år. Et vellykket tiltak med 11 deltakere og 6 instruktører. Godt vær skapte en fin ramme rundt arrangementet. Under kan du se noen bilder fra sandvolleyballskolen. Alle foto: Brynjulf Edvardsen

Ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i Gibostad IF

                                                                                                               Gibostad, 04.05.2020

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Gibostad IF

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Gibostad IF Årsmøtet avholdes 25 Mai kl 20:00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Skype. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 22.Mai. Send epost til atk13@frisurf.no med navn og e postadresse.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke for pålogging eller telefonnummer som kan ringes for å delta sendes på epost evt sms til alle som er påmeldt.

Saken som skal behandles er låneopptak i forbindelse med bygging av kunstgressbane.

Dersom noen har spørsmål kontakt Alf-tore Kristoffersen atk13@frisurf.no eller Brynjulf Edvardsen oddnma@online.no

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Gibostad IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Sakslista finner du her

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

1 2 3 9