Bruk av skiløypene

Det pågår for tiden en nasjonal debatt om bruken av skiløypene. Dette er hentet fra NRK Møre og Romsdal:

Allemannsretten gir alle lov til å ferdast i utmarka i Noreg. Marianne Jøranlid Reusch er ein av dei fremste ekspertane på allemannsretten. Ho trur mange misforstår bruken.

– Mange trur dei kan gå kor, når og på den måten dei vil, så lenge det er i naturen. Men så enkelt er det ikkje.

Reucsh seier grensa går ved omsynsregelen. Det betyr at alle må ta omsyn og ikkje øydelegge for anna lovleg aktivitet.

– Dette gjeld for eksempel å øydelegge preparerte løyper.

Hunder som går i løypene kommer i samme kategori som personer som går i løypene. Det forringer kvaliteten på skituren dersom løypene ser ut som en sveitserost og det ligger avføring i løypene eller i løypetrasèen.

Det påhviler hundeeier å holde hunden ved siden av skisporet også når du snørekjører.

Du kan lese mer her og her

Årsmøte

Årsmøte avholdes onsdag 14. februar kl 19.00 på Gibostad samfunnshus – restauranten. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 01. februar

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep i idretten

 

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Norges idrettsforbund har oppdatert sin «Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep».

Denne kan leses her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Veilederen skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten, samt at den skal gi råd til idrettslagenes styrer å håndtere slike saker.

Gapahuken på plass

Vi mottok kr 30.000 fra Troms Fylkeskommune til kjøp av gapahuk. Med god hjelp fra elever ved Senja videregående skole ble den satt opp. Nå er alt klappet og klart til bruk. Følg trasèen til skiløypa over Hannesholtan så finner du den i nordenden av myra der løypa snur. Etterhvert vil vi sørge for at det kommer ved på plass. Vi håper at gapahuken  blir et attraktivt turmål og ber alle brukere om å ta godt vare på gapahuken og området rundt. God tur.

Oppstart Barneidrett

Oppstart Barneidretten 2017

Mandag 02. Oktober er det oppstart barneidretten på Gibostad Skole i gymsalen

Foreldre og barn 0-5 år 17:30 – 18:30

Barnetrinnet     6-10 år 18:30 – 19:30

Utgangspunktet er at vi møtes i gymsalen mandager fram til Nissemarsjen 04. Desember, men det kan bli endringer.

Mer informasjon om plan for høsten vil komme, men merk dere disse datoene

 

02.09 Oppstart

09.10 Klatring for 6-14år Senja VGS oppmøte 18:00

20.11 Skolefri og ingen barneidrett

27.11 04.12 Nissemarsj

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål

Kjellaug Kildahl, mob 938 40 621

Gibostad Idrettsforening

1 2 3 4 8