Penger til utstyrsbanken

Vi har fått kr 30.000 fra BUF-dir og kr 10.000 fra Fremgang sammen til utstyrsbanken. Vi takker begge bidragsyterne for pengene. De vil bli brukt til å supplere banken med utstyr. -Jeg er kjempeglad for at deres fantastiske prosjekt kom gjennom nåløyet, sier Trine Otterbu i Sbanken ASA

Medlemskontingent og treningsavgift

For at Gibostad IF skal ha livets rett må vi ha medlemmer. Alle medlemmer betaler kontingent for å støtte opp om vår virksomhet. Som medlem i Gibostad IF kan du delta i organisert aktivitet i regi av klubb eller krets.  Om du spiller fotball uten godkjent medlemskap kan klubben bli bøtelagt og laget diskvalifisert.

Treningsavgift går til innkjøp av nødvendig utstyr som fotballer, medisinkofferter, drakter.

Det er enda noen som ikke har betalt treningsavgift (fotball) og/eller medlemskontingent for 2018. Har du ikke fått innbetalingsgiro eller er du i tvil om du har betalt kan du ta kontakt med leder Brynjulf Edvardsen tlf 4819 2115 e-post oddnma@online.no

Dersom manglende betaling skyldes økonomiske problemer, er vi åpne for å finne en fornuftig løsning. Vi ønsker å ha flest mulig med lengst mulig.

 

Nordlys Plussfond

Vi har fått kr 13.000 fra Nordlys Plussfond. Pengene skal benyttes til innkjøp av utstyr til utstyrsbanken. Vi takker for bidraget. Oversikten over fordelingen finner du her: https://www.nordlys.no/nordlys-plussfondet/nordlys/frivillighet/disse-far-utdelt-300-000-kroner-av-nordlys/s/5-34-818643

Gibostadløpet

Gibostadløpet arrangeres søndag 25. mars. Start fra Gibostad skole 10.00 – 12.00. Løypelengder 12 km (familievennlig) og 20 km. Saftstasjon i begge løypene. Skihytta åpen med enkel servering. Salg av middag på Gibostad samfunnshus fra kl 12.00

Startkontingent: Voksne kr 100, barn kr 30, familie kr 250.

 

Bruk av skiløypene

Det pågår for tiden en nasjonal debatt om bruken av skiløypene. Dette er hentet fra NRK Møre og Romsdal:

Allemannsretten gir alle lov til å ferdast i utmarka i Noreg. Marianne Jøranlid Reusch er ein av dei fremste ekspertane på allemannsretten. Ho trur mange misforstår bruken.

– Mange trur dei kan gå kor, når og på den måten dei vil, så lenge det er i naturen. Men så enkelt er det ikkje.

Reucsh seier grensa går ved omsynsregelen. Det betyr at alle må ta omsyn og ikkje øydelegge for anna lovleg aktivitet.

– Dette gjeld for eksempel å øydelegge preparerte løyper.

Hunder som går i løypene kommer i samme kategori som personer som går i løypene. Det forringer kvaliteten på skituren dersom løypene ser ut som en sveitserost og det ligger avføring i løypene eller i løypetrasèen.

Det påhviler hundeeier å holde hunden ved siden av skisporet også når du snørekjører.

Du kan lese mer her og her

1 2 3 4 5 10