O-kart over Gibostad

Orienteringskart utgitt av Gibostad IF i 2011.
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5 meter.
Kartgrunnlag: Spesialkonstruksjon samt kummunalt kartverk.
Synfaring og Digitalisering: Ivar Helgesen, 9310 Sørreisa.

 

 

O-kart-gibostad