Kontakt oss

Styret og tillittsvalgte i Gibostad Idrettsforening for 2018

Brynjulf Edvardsen
Leder
Øverlia 66, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 48 19 21 15
E-post: oddnma@online.no

Alf-Tore Kristoffersen
Nestleder (og fotball)
Øverlia 84, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 90 78 74 19
E-post: atk13@frisurf.no

Krister Jensen
Styremedlem (anlegg)
Vardnesveien 97, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 93 04 65 20
E-post: krister_jensen92@hotmail.com

Stian Evenstad
Styremedlem (ski)
Øverlia 70, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 95 92 19 97
E-post: stianas@hotmail.com

Jan Hugo Richardsen
Styremedlem (svømming)
Kvanås, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 90 90 30 00
E-post: jhugor@online.no

Stian Iversen
Styremedlem
Vardhaugen 8, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 95 11 91 74
E-post: stianiversen89@gmail.com

Espen Schmitz
Styremedlem
Øverlia 68, 9372 Gibostad
Mobil: 46 89 22 29
E-post: espenschmitz@gmail.com

Kjellaug Kildahl
Styremedlem (idrettsskolen)
Vardhaugen 2, 9372 Gibostad
Mobil: 93 84 06 21
E-post: kellox50@gmail.com

Varamedlemmer
Kaja Andreassen

Håkon Hjemgård

 

Øvrige verv

SKIGRUPPA:
Leder: Stian Evenstad
Torstein Lorentsen
Brynjar Winje
IDRETTSKOLEN:
Kjellaug Kildahl
Alexander Nilsen
REVISJON:
Tor Sivertsen
Tore Kristoffersen

VALGKOMITE:
May Iren Mortensen
Susann Karlsen
Rebecca Jørgensen