Kontakt oss

Styret og tillittsvalgte i Gibostad Idrettsforening for 2020

Brynjulf Edvardsen
Leder
Øverlia 66, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 48 19 21 15
E-post: oddnma@online.no

Alf-Tore Kristoffersen
Nestleder (og fotball)
Øverlia 84, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 90 78 74 19
E-post: atk13@frisurf.no

Krister Jensen
Styremedlem (anlegg)
Vardnesveien 97, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 93 04 65 20
E-post: krister_jensen92@hotmail.com

Stian Evenstad
Styremedlem
Øverlia 70, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 95 92 19 97
E-post: stianas@hotmail.com

Jan Hugo Richardsen
Styremedlem (svømming)
Kvanås, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 90 90 30 00
E-post: jhugor@online.no

Stian Iversen (ski)
Styremedlem
Vardhaugen 8, 9372 GIBOSTAD
Mobil: 95 11 91 74
E-post: stianiversen89@gmail.com

Espen Schmitz
Styremedlem
Øverlia 60, 9372 Gibostad
Mobil: 46 89 22 29
E-post: espenschmitz@gmail.com

Håkon Hjemgård
Styremedlem
Øverlia 61, 9372 Gibostad
Mobil: 95 49 72 44
E-post: haakon.a.hjem@gmail.com

Varamedlemmer
Kåre Pedersen Mobil 93 01 04 77 E-post: kaare@helpnorth.no

Thomas Wilsgård Mobuil 95 86 86 63 E-post: stbilmaskin@hotmail.com

Øvrige verv

SKIGRUPPA:
Leder: Stian Iversen
Torstein Lorentsen
Egil Olsen

IDRETTSKOLEN:

KONTROLLKOMITE:
Tor Sivertsen
Hege Hansen

VALGKOMITE:
May-Iren Mortensen
Linda Andersen