Stolt sponsor

Vi har en lokal støttespiller. Vår lokale støttespiller gir våre barn muligheter. Mulighet til å drive med breddeidrett. Mulighet til å få utstyr til hallen, klubbklær til trening og kamp. Mulighet til å oppleve idrettsglede. 
Ishavskraft er opptatt av å støtte lokalt og det er vi også. Derfor oppfordrer vi medlemmer i klubben om å vurdere Ishavskraft som sin strømleverandør.  

Gibostadløpet

Gibostadløpet arrangeres søndag 24. mars. Start og innkomst ved Gibostad skole. Løypelengder 10 km og 20 km. Påmelding 10.00-12.00. Startkontingent: Voksne kr 100, barn kr 30, familie kr 250. Hytta i Steinlia er åpen. Kafeteria på samfunnshuset.

Vi kan tilby flotte løyper i naturskjønne omgivelser.

Årsmøte

Årsmøte avholdes onsdag 27. februar kl 19.00 på Gibostad samfunnshus. Årsmeldinga finner du her Skriv den ut å ta den med på årsmøtet. Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøtet.

Penger til utstyrsbanken

Vi har fått kr 30.000 fra BUF-dir og kr 10.000 fra Fremgang sammen til utstyrsbanken. Vi takker begge bidragsyterne for pengene. De vil bli brukt til å supplere banken med utstyr. -Jeg er kjempeglad for at deres fantastiske prosjekt kom gjennom nåløyet, sier Trine Otterbu i Sbanken ASA

Medlemskontingent og treningsavgift

For at Gibostad IF skal ha livets rett må vi ha medlemmer. Alle medlemmer betaler kontingent for å støtte opp om vår virksomhet. Som medlem i Gibostad IF kan du delta i organisert aktivitet i regi av klubb eller krets.  Om du spiller fotball uten godkjent medlemskap kan klubben bli bøtelagt og laget diskvalifisert.

Treningsavgift går til innkjøp av nødvendig utstyr som fotballer, medisinkofferter, drakter.

Det er enda noen som ikke har betalt treningsavgift (fotball) og/eller medlemskontingent for 2018. Har du ikke fått innbetalingsgiro eller er du i tvil om du har betalt kan du ta kontakt med leder Brynjulf Edvardsen tlf 4819 2115 e-post oddnma@online.no

Dersom manglende betaling skyldes økonomiske problemer, er vi åpne for å finne en fornuftig løsning. Vi ønsker å ha flest mulig med lengst mulig.

 

1 2 3 4 9