Løypa over vardene

Våre utmerkede maskinkjørere har nå lagt spor over  Nordvarden (Svartfjellet) og Sørvarden (Snauheia). Også denne løypa er preparert opp til «verdensklasse». Dermed kan vi tilby ei mer krevende løype for de som vil ha litt større utfordringer. Nedkjøringa fra Sørvarden er blitt betydelig bedre. Løypelengde med start og innkomst Gibostad skole er 20 km.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nattmålskarmyra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mot Sørvarden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny nedkjøring sett fra Reinhalsmyra

Kjære hundeeier

Løypemannskapet gjør en fantastisk jobb med å lage gode skispor. Skisporet forringes av at det går hunder i det. Vår oppfordring til dere hundeeiere er å passe på at hunden ikke går i skisporet, men på ved siden av. Når traseen er 3,5 meter bred er det plass nok til hunden ved siden av skisporet.

Kronerulling tråkkemaskin

Gibostads befolkning støtter opp om kjøpet av ny tråkkemaskin. Til nå har vi passert kr 25.000. Stor takk til alle bidragsytere.

Vi får mange positive tilbakemeldinger på flotte skiløyper.

Ønsker du å bidra økonomisk kan du overføre ønsket beløp til vår konto 4776 63 79 644. Alle bidrag er betydningsfulle.

Ti på topp

Da er alt klart for oppstart av årets Ti på topp sesong. Med start ved Gibostad skole kan du gå i velpreparerte løyper til postkassen ved hytta i Steinlia. Vi ønsker alle God Tur. Hytta er åpen hver søndag 11.00-14.00 tom 20. mars.

Kommunalt tilskudd

Lenvik kommune har bevilget kr 50.000 til tråkkemaskinen vår. I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a:

«Skiløyper er et viktig bidrag for befolkningens mulighet til å benytte seg av naturen som rekreasjon, samt et viktig ledd i Lenvik kommunes folkehelsesatsing.

Frivillighetens bidrag er viktige og understøttende til offentlige planer og tiltak, og det er derfor viktig å understøtte gode initiativer fra frivilligheten.»

Vi retter en stor takk til Lenvik kommune for bidraget.

 

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere

Gibostad IF retter en stor takk til våre sponsorer som gjennom viktige bidrag, bidrar til at Gibostad IF kan leve opptil sin målsetning om å organisere breddeidrett for barn og ungdom i nærmiljøet. Vi vil rette en ekstra takk til vår Hovedsponsor Shell Gibostad Senja Autoservice, som både bidrar til klubbkassen, og stiller opp til alle døgnets tider når vi trenger deler og hjelp med utstyret vårt.

Her er en liste over våre sponsorer som har tegnet tre års kontrakt med oss 2016-2019:

Shell Gibostad

Salmar Nord

Bygg I Nord

Sparebank 1

Ishavskraft

Jensen Fisk AS

Andre samarbeidspartnere.

G-Sport Finnsnes

Intersport Finnsnes

Vil du bli med på laget? Send en e-post til Oddnma@online.no så tar vi kontakt.

Ny tråkkemaskin på plass

Da er den nye tråkkemaskinen på plass. Med en kostnad på over kr 800.000 er denne investeringen et stort økonomisk løft for en liten klubb som oss. Maskinkjørerne våre er strålende fornøyd med maskinen. I likhet med tidligere år vil de gjøre sitt beste med å legge forholdene til rette for deg som ønsker å benytte skiløypene i vårt område. Ønsker du å bidra økonomisk kan du overføre ønsket beløp til vår konto 4776 63 79 644. Alle bidrag er betydningsfulle.

Jan Are og Torstein ser fram til å ta maskinen i bruk

Jan Are og Torstein er godt fornøyd med den nye maskinen

1 2 3 4 5 7