Utstyrsbanken

Med økonomisk bistand fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og Ishavskraft har vi
etablert en utstyrsbank på Gibostad. «Banken» er lokalisert til Gibostad skole. Vi håper dette blir et populært tilbud som gir flere personer mulighet til å komme seg ut og i aktivitet.

Utstyret kan benyttes av barnehagen, skolen, mottaket og idrettsforeningen i forbindelse med aktiviteter. Privatpersoner kan også låne utstyr. Det er kun snakk om korttidslån.

Lånere må være fylt 18 år. Lånere må kvittere ut utstyret og levere det tilbake rent og i samme stand som det ble lånt. Skulle det oppstå skader må det varsles om dette ved innlevering.

Låner kan selvsagt la andre, også mindreårige, bruke utstyret, men låner står uansett som
ansvarlig for bruken.

De som ønsker å låne utstyr i forbindelse med helg, må ta kontakt minst en dag på forhånd og avtale tid for henting av utstyr. Som hovedregel skal utstyr være hentet innen klokka 18:00 på fredag.


     

Ansvarlig for utlån er :
Gibostad barnehage:
– Heidi Evanger tlf 90732520
– Solveig Rita Jeppesen tlf 97775958

Gibostad skole:
– Ståle Andersen tlf 41546141 e-post
– Tommy Kildahl tlf 91389395

Gibostad idrettsforening:
– Krister Jensen tlf 93046520

Ta vare på utstyret – det er bare til låns.

Vi håper dette blir et positivt bidrag for alle som er glad i å benytte naturen.

God tur
Gibostad IF


Vi har foreløpig ikke en spesifisert liste over hvilket utstyr vi har i banken, men det kan nevnes at vi har:

· Skisko fra str 30 til str 44.
· Ski fra 100 cm til 182 cm.
· Skistaver fra 100 cm til 145 cm.
· Ishockeyskøyter fra str 30 til str 44.
· Kunstløpskøyter str 31, 32, 36, 39
· Liggeunderlag
· Ryggsekker (dagstur og langtur)
· Pulk
· Kokeutstyr, primus, bålpanne
· Redningsvester for barn, ungdom og voksne

Krister Jensen er utlånsansvarlig tlf 93046520

Vi ber dere sette dere inn i regelverket før dere låner noe fra Utstyrsbanken.

GIF – Utstyrsbank Gibostad – GIF – Retningslinjer utstyrsbanken

Takk til alle støttespillere og velkommen til å bruke Utstyrsbanken.