Dette har vært et stort ønske

TILBUD: Beboerne ved asylmottaket på Gibostad har etterlyst et fotballtilbud. Et nytt samarbeid gjør at de nå får denne muligheten. F.v. Brynjulf Edvardsen, Heidi Hilmarsdotter, Hansen Otto Alfredsen og Tommy Myklebust. (Foto: Trond Sandnes)

TILBUD: Beboerne ved asylmottaket på Gibostad har etterlyst et fotballtilbud. Et nytt samarbeid gjør at de nå får denne muligheten. F.v. Brynjulf Edvardsen, Heidi Hilmarsdotter, Hansen Otto Alfredsen og Tommy Myklebust. FOTO: TROND SANDNES


FINNSNES/GIBOSTAD: Et nytt prosjekt i samarbeid mellom Gibostad IF, Troms Fotballkrets, Redd Barna, Lenvik Frivilligsentral og Link AS gir et nytt fotballtilbud til til beboerne på Senjagården, som er et asylmottak for enslige mindreårige.

Siden det er vanskelig å få et lag med i seriespill, legges det opp til treninger én gang i uken, samt at laget skal arrangere flere turneringer.

– Det er en voldsom prosedyre å få dem med i seriespill. Med fire måneders gjennomsnittlig botid er de kanskje reiset når de blir spilleklar. Da landet vi på det alternativet som var naturlig å få til, sier Brynjulf Edvardsen i Gibostad IF.

Totalt er det over 40 beboere på mottaket. Fotballtilbudet gjelder for alle i alderen 15-18 år.

– Det viktigste er at de får et fritidstilbud ukentlig på Gibostad, sier Otto Alfredsen fra Troms Fotballkrets.

Stor interesse

Mottaksleder på mottaket, Heidi Hansen, forteller at fotball er noe som interesser mange av beboerne.

– Fotball er en internasjonal sport som alle kan spille uten samme språk. De elsker å spille fotball, men har savnet en organisert del. Så dette har vært et stort ønske fra beboerne, sier Hansen.

Prosjektet har allerede fått inn betydelige midler for å kunne bli gjennomført. Prosjektperioden varer i utgangspunktet frem til januar 2016. Skal det fortsette ut over det, må det mer penger inn i kassa.

– Dette er et prosjekt som når den mest sårbare gruppen vi har i samfunnet. Lenvik kommune vil forhåpentligvis se verdien av det Gibostad gjør og den livskvaliteten man klarer å skape til denne gruppen, sier Tommy Myklebust fra Lenvik Frivilligsentral.

– Dette er mennesker som kommer fra situasjoner som er utenfor vår evne til å forstå egentlig. Det er virkelig et meningsfylt prosjekt som vi håper kan videreføres.

Trenere

For å få prosjektet i gang, vil det om kort tid bli lyst ut to trenerstillinger på ti prosent hver.

– De skal ha ansvaret for å trene dem og organisere turneringer. De vil få ansvaret for hele pakken egentlig, sier Edvardsen.

Prosjektet handler ikke bare om å gi beboerne et fotballtilbud. Gevinsten av tilbudet vil en kanskje få se senere i en annen del av landet.

– Den store gevinsten er når de kommer ut og får en mulighet i den bostedskommunen de til slutt får, sier Otto Alfredsen.