Ny tråkkemaskin på plass

Da er den nye tråkkemaskinen på plass. Med en kostnad på over kr 800.000 er denne investeringen et stort økonomisk løft for en liten klubb som oss. Maskinkjørerne våre er strålende fornøyd med maskinen. I likhet med tidligere år vil de gjøre sitt beste med å legge forholdene til rette for deg som ønsker å benytte skiløypene i vårt område. Ønsker du å bidra økonomisk kan du overføre ønsket beløp til vår konto 4776 63 79 644. Alle bidrag er betydningsfulle.

Jan Are og Torstein ser fram til å ta maskinen i bruk

Jan Are og Torstein er godt fornøyd med den nye maskinen