Tilskudd fra Troms Fotballkrets

Troms Fotballkrets har bevilget oss kr 30.000 for det gode arbeidet vi gjør for beboerne på Gibostad Mottak. Vi takker både for pengene og god tilbakemelding på vårt arbeid.