Årsmøte

Årsmøtet avholdes torsdag 18. februar 2021 kl 19.00 på restauranten, Gibostad Samfunnshus. Årsberetningen finner du her Under innkomne forslag legges det fram forslag til ny lovnorm. Den finner du her Ta utskrift av dokumentene med på årsmøtet.