Tilskudd sandvolleyball

I løpet av kort tid starter vi byggingen av den tredje sandvololeyballbanen i Idrettsparken. Samtidig skal hele anlegget oppgraderes.. 8. og 9. juli arrangeres det sandvolleyballskole for ungdom. 10. (og 11.) juli er det klart for sandvolleyballturnering for voksne. I forbindelse med disse to tiltakene har vi så langt mottatt støtte fra Akvafarm https://www.brkarlsen.com/settefisk-og-yngel (to-årig avtale), Senja idrettsråd https://www.senjaidrettsrad.no/ Sparebankstiftelsen DNB/Lokalavisenes søknadsordning https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia. og Gibostad Husflidslag. Vi takker for støtten.

Fine forhold og stor aktivitet